Algemene verkoopvoorwaarden van dhcbeauty.com/nl

1. Doel en acceptatie van voorwaarden

De website van dhcbeauty.com/nl (hierna de "Site" genoemd) is een e-commercesite die via internet toegankelijk is op www.dhcbeauty.com/fr. De Site is open voor elke gebruiker van dit netwerk (hierna "Gebruiker" genoemd).

De Site wordt beheerd door:

DHC UK Limited, een besloten vennootschap geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk met ondernemingsnummer 05916949. Verwijzingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden naar "wij", "we", "ons" of "DHC" zijn naar DHC UK Ltd.

Maatschappelijke zetel: Unit 4, Stadium Industrial Estate, Cradock Road, Luton, Bedfordshire, LU4 0JF, Verenigd Koninkrijk.
Telefoon: 08000 23 24 25
E-mail: help@dhcbeauty.com
BTW: 910 4142 75

Site gehost door AmericanEagle.com, 2600 South River Road, Des Plaines, IL 60018, Verenigde Staten. Tel: +1 (847) 699-0300.

Via de Site kan DHC huidverzorgings- en cosmetische producten te koop aanbieden aan Gebruikers. Het doel van deze Algemene verkoopvoorwaarden is het uitleggen van de voorwaarden waaronder DHC de producten aan potentiële kopers te koop aanbiedt, de producten aan kopers verkoopt en de verplichtingen en rechten uitlegt van zowel DHC als kopers in verband met op de Site gedane aankopen. Voor de doeleinden hiervan wordt overeengekomen dat de Gebruiker en DHC gezamenlijk worden aangeduid als de "Partijen" en individueel worden aangeduid als de "Partij" en dat de Gebruiker die een bestelling heeft geverifieerd, vervolgens wordt aangeduid als de "Koper". De rechten en verplichtingen van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Bijgevolg betekent het feit dat de Koper een product heeft besteld dat op de Site te koop werd aangeboden, de volledige acceptatie van de Algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de Koper erkent kennis te hebben genomen voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

DHC behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoopvoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen, mits dergelijke wijzigingen niet van toepassing zijn op reserveringen en bestellingen die eerder zijn aanvaard en bevestigd door de Koper. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van elk ander document.

2. Producten aangeboden op www.dhcbeauty.com/nl

Alle productaanbiedingen op de Site zijn beperkt tot Europees Frankrijk. De koper kan voorafgaand aan zijn bestelling kennis nemen van de essentiële eigenschappen van DHC-producten op de Site van DHC Frankrijk. Aanbiedingen van aankoop inclusief promotionele aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Site worden geadverteerd.

3. Prijzen

De prijzen op deze Site worden aangegeven in euro's inclusief alle belastingen en kunnen gedurende het jaar worden gewijzigd, met dien verstande dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke in rekening worden gebracht naast de prijs van gekochte producten, afhankelijk van het bedrag van de bestelling. De verzendkosten worden aangegeven voordat de Koper de bestelling plaatst.

De prijzen zijn inclusief de btw die geldt op de dag van de bestelling en eventuele heffingen worden automatisch tegen het geldende tarief toegepast op de prijs van de producten die door DHC op haar Site worden verkocht.

4. Bestellingen

Alle bestellingen impliceren onbeperkte of onvoorwaardelijke acceptatie van deze Algemene verkoopvoorwaarden. De Koper gaat ermee akkoord dat de orderregistratiesystemen van DHC het bewijs zijn van de aard en de datum van de overeenkomst.

Bestellingen met een grote geldwaarde en/of een groot aantal van één afzonderlijk product kunnen worden onderworpen aan nadere verificatie.

Wanneer de bestelling wordt bevestigd door op de knop "Bestelling plaatsen" te klikken, verklaart de Koper akkoord te gaan met deze en de actuele Algemene verkoopvoorwaarden. De bestelling kan worden afgedrukt.

Na registratie van de bestelling wordt een bevestiging van de bestelling verzonden naar de Koper op het e-mailadres dat door de Koper is opgegeven. Deze ontvangstbevestiging geeft het exacte gefactureerde bedrag aan en de leveringsvoorwaarden van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging houdt aanvaarding van de bestelling in en valideert de transactie onder behoud van betaling van de bestelling.

In geval van onbeschikbaarheid van een of meer producten na het plaatsen van de bestelling wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Het bedrag van uw bestelling wordt opnieuw berekend en het nieuwe bedrag wordt gedebiteerd, minus de ontbrekende producten. Als uw bestelling volledig onbeschikbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld en worden er geen kosten in rekening gebracht.

U kunt een bestelling op de site ook annuleren door contact op te nemen met de klantenservice via help@dhcbeauty.com of telefonisch op 01 76 31 0016. Als de klantenservice u informeert dat de bestelling al is verwerkt, kunt u deze niet meer annuleren. U zult het pakket moeten weigeren bij ontvangst van uw bestelling.

DHC controleert bestellingen voor fraudepreventiedoeleinden en behoudt zich het recht voor om een bestelling van een Koper waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of om enige andere legitieme reden die met name betrekking heeft op de abnormale aard van de bestelling, op te schorten of te annuleren.

5. Betalingen

Alle bestellingen moeten in euro's worden betaald. Om de bestelling te betalen, heeft de Koper de beschikking over de volgende betaalmethoden: bankpas. Creditcards die op de site worden geaccepteerd, zijn: Visa en Mastercard.

De Koper garandeert DHC dat hij over de benodigde bevoegdheden beschikt om de betaalmethode te gebruiken die hij heeft gekozen bij het registreren van de bestelling.

DHC behoudt zich het recht voor om een bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het prestatieniveau ervan, in het geval van niet-betaling van enig door de Koper verschuldigd bedrag of ander betalingsincident.

Sancties gelijk aan de wettelijke rente plus vijf punten zijn automatisch van toepassing op bedragen die verschuldigd zijn aan het einde van een termijn van tien dagen volgend op de factuurdatum.

In het kader van het bestrijden van fraude op het internet kan de informatie met betrekking tot uw bestelling ter verificatie worden doorgestuurd naar een willekeurige bevoegde instantie.

Om de veiligheid van de betaling per creditcard te waarborgen, moet de Koper het visuele cryptogram (CVV) van zijn creditcard naar Sage Pay verzenden.

6. Levering van bestellingen

De producten worden afgeleverd op het adres dat door de Koper is aangegeven op het bestelformulier, volgens de leveringswijze geselecteerd uit de wijzen beschreven op de pagina Verzending / levering.

De levering vindt plaats binnen 3 tot 7 dagen na ontvangst van de bestelling, volgens de gekozen leveringswijze en maximaal binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

7. Wettelijke garantie

De Koper profiteert van de bepalingen van de wettelijke garantie van conformiteit krachtens artikel L. 211-4 en verder van de Franse consumentenwet en de wettelijke garantie op verborgen gebreken krachtens artikel 1641 en verder van de Franse consumentenwet. In geval van non-conformiteit van het product, in het bijzonder als gevolg van een afwijking of een fout in de geleverde referenties, kan de Koper ervoor kiezen om het product aan DHC te retourneren en een terugbetaling te verkrijgen. Retourzendingen worden door DHC op verzoek van de Koper vergoed.

Voor klachten kan de koper contact opnemen met DHC op het volgende adres: help@dhcbeauty.com.

8. Wettelijk herroepingsrecht

De Koper heeft een termijn van 14 volle dagen vanaf de datum van ontvangst van het product de tijd om de bestelde producten op zijn kosten te retourneren voor terugbetaling.

De terugbetaling geschiedt op de betaalwijze naar keuze van de Koper, aangegeven na de uitoefening van zijn herroepingsrecht, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het recht wordt uitgeoefend (na ontvangst van de geretourneerde bestelling of bewijs van verzending van het geretourneerde product). Het retourbeleid van DHC wordt niet beïnvloed door het wettelijke herroepingsrecht.

9. Instructies voor het retourneren van producten

Producten kunnen door de Koper worden geretourneerd onder de volgende voorwaarden en op de volgende wijze:

 • Wij accepteren de retournering van een artikel dat via de Site is gekocht als dit binnen 60 dagen na de datum van aankoop wordt geretourneerd. DHC kan geen retourzendingen accepteren voor aankopen die zijn gedaan op een winkellocatie of bij een derde partij. Winkellocaties en derde partijen kunnen geen retourzendingen accepteren voor aankopen die via deze Site zijn gedaan.
 • Merk op dat wanneer u artikelen retourneert waarop u een korting heeft ontvangen of die in de aanbieding waren, u niet langer in aanmerking komt voor de korting of aanbieding als u onder de drempelwaarde komt voor ontvangst van die korting of aanbieding vanwege de retournering. De oorspronkelijke verzend- en verwerkingskosten worden niet terugbetaald.
 • Houd voor het ontvangen van uw terugbetaling of omruiling rekening met maximaal zes tot acht weken of maximaal twee factureringscycli voordat uw tegoed verschijnt op uw creditcardafschrift.
 • Wij nodigen de Koper uit om een ingevuld retour-/omruilformulier bij te voegen (op de achterkant van uw factuur) om de verwerking van de retourzending te vergemakkelijken.
 • Terugbetaling verwijst naar het totale bedrag dat is betaald voor de aankoop, inclusief leveringskosten. Het dient te worden opgemerkt dat volgens artikel L. 121-21-4 van de Franse consumentenwet alleen standaard leveringskosten in rekening worden gebracht (bedragen betreffende express- of speciale zendingen worden niet in aanmerking genomen).
 • De verzendkosten van het retourpakket blijven de verantwoordelijkheid van de Koper. In geval van een technische afwijking of een fout in de geleverde referenties worden de retourkosten aan u terugbetaald.
 • Het product moet intact zijn, in de verpakking en met bijbehorende accessoires en instructies.
  • In bijzondere gevallen van gewijzigde textuur of parfum of intolerantie nodigen wij u uit om vooraf contact met ons op te nemen via e-mail op help@dhcbeauty.com of telefonisch op 01 76 31 0016. Er wordt dan een speciale retourprocedure aan u meegedeeld. In geval van een technische afwijking of een fout in de geleverde referenties worden de retourkosten aan u terugbetaald.
 • Producten die meer dan 60 dagen na de aankoopdatum worden geretourneerd voor terugbetaling of omruiling, worden niet teruggestuurd naar de klant.

Ongeacht de reden waarom de producten aan DHC worden geretourneerd, wordt de Koper geadviseerd contact op te nemen met de klantenservice voor instructies over eventuele retourzendingen.

Alle risico's die verband houden met de retournering van het product, zijn de verantwoordelijkheid van de Koper.

10. Eigendomsvoorbehoud

DHC behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten totdat de volledige prijs, inclusief hoofdsom, kosten en belastingen, is ontvangen.

11. Aansprakelijkheid

DHC is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de overeenkomst in geval van een voorraadtekort, behalve in geval van promotie tegen een prijs die niet bedoeld is om voorraden weg te werken, of in geval van onbeschikbaarheid van het product wegens overmacht.

DHC is niet aansprakelijk voor:

 • Onderbrekingen van de Site;
 • Het optreden van bugs;
 • Schade die het gevolg is van een frauduleuze inbreuk door een derde partij die heeft geleid tot een wijziging van de op de Site beschikbaar gestelde informatie;
 • En meer algemeen voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, waaronder winstderving, klanten, gegevens of enig ander verlies van immateriële eigendommen, toegang door wie dan ook tot de Site of de onmogelijkheid van toegang daartoe of tot het verleende krediet of informatie die direct of indirect van de Site is afgeleid.

12. Klantgegevens

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor DHC en haar dienstverleners om de bestelling van de Klant te verwerken en informatie over de producten en diensten van DHC te verzenden, behalve waar anderszins bezwaar tegen wordt gemaakt door de Klant, klantrelatiebeheer (CRM) en/of om de deelname van de Klant aan het loyaliteitsprogramma te beheren. De Klant heeft het recht op toegang tot, correctie van en verwijdering van gegevens over hem of haar bij DHC door contact met ons op te nemen via help@dhcbeauty.com of telefonisch op 01 76 31 0016

Zie DHC's Privacybeleid voor meer informatie over hoe DHC omgaat met gegevens van klanten.

13. Toepasselijk recht

De verkoop van DHC-producten is onderworpen aan de Franse wetgeving.

14. Bemiddeling

De Koper wordt geadviseerd over de mogelijkheid van consumentenbemiddeling voor geschillen die kunnen ontstaan in verband met de verkoop van DHC-producten. Verwijzing naar de bemiddelaar is alleen mogelijk als de Koper reeds contact heeft opgenomen met de klantenservice en er niet naar tevredenheid op de klacht is gereageerd.

De Europese Commissie stelt een onestopshop voor ten behoeve van consumenten en professionals die de geschillen voortvloeiende uit online transacties willen beslechten via buitengerechtelijke procedures. Deze dienst is beschikbaar op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr.

Als u vragen heeft over de oplossing van een geschil, neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail op help@dhcbeauty.com of telefonisch op 01 76 31 0016.

© 2019 DHC UK Ltd. Alle rechten voorbehouden

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 9 januari 2019. Controleer onze Algemene verkoopvoorwaarden regelmatig op wijzigingen.