Gebruiksvoorwaarden dhcbeauty.com/be_nl

1. Uitgever

Welkom bij DHC. De website van dhcbeauty.com/nl (hierna "de Site" genoemd) is een e-commercesite die via het internet toegankelijk is voor het publiek op www.dhcbeauty.com/be_nl. De Site staat open voor elke gebruiker van dit netwerk.

De Site wordt geproduceerd en gepubliceerd door DHC UK Limited, een besloten vennootschap geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk met ondernemingsnummer 05916949. Verwijzingen in deze gebruiksvoorwaarden naar "wij", "we", "ons" of "DHC" zijn naar DHC UK Ltd.

Maatschappelijke zetel: Unit 4, Stadium Industrial Estate, Cradock Road, Luton, Bedfordshire, LU4 0JF, Verenigd Koninkrijk.
Telefoon: 08000 23 24 25
E-mail: help@dhcbeauty.com
BTW: 910 4142 75

Site gehost door AmericanEagle.com, 2600 South River Road, Des Plaines, IL 60018, Verenigde Staten. Tel: +1 (847) 699-0300

2. Doel

Wij bieden deze Site aan als dienst aan onze klanten om klanten de mogelijkheid te bieden onze huid-, lichaams- en haarverzorgingsproducten en cosmetische producten te kopen en meer te leren over onze producten. Lees de volgende basisregels voor het gebruik van de DHC-website, voordat u de Site gebruikt. Door gebruik te maken van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Site niet gebruiken.

3. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

DHC behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen door de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen. U bevestigt dat u akkoord gaat met de gewijzigde of bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden door de Site te blijven gebruiken nadat de nieuwe Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst. Wij raden u dan ook aan iedere keer dat u de Site gebruikt deze Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

4. Gebruik van de Site

DHC verleent u uitsluitend toestemming om de Site en de inhoud en software daarvan te gebruiken om te winkelen en als bron, en voor geen enkel ander doel. Elk ander gebruik, reproductie, wijziging, distributie of herpublicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHC is verboden. Door middels het gebruik van de Site akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden (of deze niet kunt naleven), mag u de Site niet gebruiken.

5. Cookies en persoonsgegevens

DHC verzamelt persoonsgegevens op deze Site. Zie ons Cookiesbeleid en Privacybeleid voor een beschrijving van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt.

6. Links

Deze Site kan links naar andere websites bevatten die buiten onze controle vallen en niet door deze Gebruiksvoorwaarden worden gedekt. Wij bieden deze links aan om het voor u eenvoudiger te maken om meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden, maar wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de bescherming van uw privacy of de inhoud van die websites. Raadpleeg de voorwaarden en het privacybeleid van elke gelinkte site voordat u persoonsgegevens verstrekt.

7. Auteursrechten

Tenzij anders vermeld, zijn alle afbeeldingen, teksten, ontwerpen, illustraties, logo's, knoppictogrammen, recepten, audioclips, videoclips en de selectie en opstelling daarvan op de site het exclusieve eigendom van DHC en/of haar licentiegevers en ze worden beschermd door Franse, Britse en internationale auteursrechtwetten. De compilatie (de verzameling, opstelling en montage) van alle inhoud op deze Site is het exclusieve eigendom van DHC en wordt tevens beschermd door Franse, Britse en internationale auteursrechtwetten. Alle software die op deze Site wordt gebruikt, is het eigendom van DHC of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door Franse, Britse en internationale auteursrechtwetten. Er wordt toestemming verleend om onderdelen van deze Site elektronisch te kopiëren en af te drukken, met als exclusief doel een bestelling te plaatsen bij DHC of deze Site als een winkelbron te gebruiken. Elk ander gebruik van materialen op deze Site – waaronder reproductie voor andere doeleinden dan hierboven toegelaten, wijziging, distributie, heruitgave, overdracht, weergave of uitvoering – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHC is strikt verboden.

8. Handelsmerken

DHC, dhcbeauty.com, alle logo's, alle product- en dienstnamen, ontwerpmerken en slogans zijn de handelsmerken of dienstmerken van DHC en mogen niet worden gebruikt voor producten of diensten die niet door DHC worden aangeboden op een manier die waarschijnlijk verwarring zal veroorzaken bij klanten, of op elke andere manier die DHC in diskrediet brengt of afbreuk doet aan haar reputatie. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die hierin worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Er worden geen licenties verleend voor handelsmerken of dienstmerken in verband met het materiaal op deze Site.

9. Gebruikersbeoordelingen, feedback, inzendingen

  • Alle door gebruikers geproduceerde inhoud, opmerkingen, feedback, suggesties en ideeën die aan DHC worden bekendgemaakt, verzonden of aangeboden in verband met uw gebruik van de Site (gezamenlijk "Opmerkingen") zijn en blijven het exclusieve eigendom van DHC en mogen door DHC in elk willekeurig medium worden gebruikt. U gaat tevens akkoord met het verlijden van eventuele documenten die mogelijk nodig zijn voor een dergelijke overdracht van rechten. Door uw Opmerkingen aan DHC door te geven, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van uw Opmerkingen door DHC. Uw Opmerkingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt op de Site en op radio, televisie en in advertenties. Uw voornaam, de eerste letter van uw achternaam, uw leeftijd en uw woonplaats en provincie kunnen worden gebruikt met eventuele Opmerkingen die u indient.

    De informatie en meningen in de Opmerkingen op deze Site zijn niet noodzakelijkerwijs die van DHC en DHC geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot Opmerkingen. DHC geeft geen verklaring of garantie betreffende de waarheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van Opmerkingen en bepaalt niet of de Opmerkingen inbreuk maken op de rechten van anderen. U erkent dat vertrouwen op door andere gebruikers geplaatst materiaal of Opmerkingen op eigen risico is. DHC is niet verplicht om uw Opmerkingen (en het gebruik van uw voornaam en eerste letter van uw achternaam bij Opmerkingen) vertrouwelijk te houden, om u te betalen voor ingediende Opmerkingen of om te reageren op uw Opmerkingen. U gaat ermee akkoord dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor de inhoud van Opmerkingen die u maakt.

10. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om DHC en aan haar gelieerde ondernemingen te verdedigen tegen, vrij te waren van en schadeloos te stellen voor alle claims, schade, kosten en uitgaven, waaronder advocatenkosten, voortvloeiende uit of verband houdende met uw gebruik van de Site of overtredingen door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

11. Beëindiging

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en tot deze worden beëindigd door u of DHC. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen, mits u verder geen gebruik meer maakt van de Site. DHC kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en u derhalve toegang tot de Site weigeren, als u naar goeddunken van DHC niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

De volgende delen blijven bestaan na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden: "Auteursrechten", "Handelsmerken", "Gebruikersbeoordelingen, feedback en Inzendingen", "Vrijwaring", "Beëindiging", "Disclaimer", "Beperking van de aansprakelijkheid" en "Algemeen".

12. Disclaimer

Deze Site wordt aangeboden in de huidige staat ('AS IS'). Voor zover wettelijk toegestaan, worden alle (uitdrukkelijke of impliciete) garanties ten aanzien van de Site en de inhoud en uw gebruik daarvan uitgesloten. Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan alle aansprakelijkheid jegens u ten aanzien van uw gebruik van de Site uit.

MERK OP DAT DHC HAAR ETIKETTEN OF FORMULES AF TEN TOE KAN WIJZIGEN OF BIJWERKEN, WAARDOOR DE EIGENLIJKE PRODUCTVERPAKKINGEN EN MATERIALEN MOGELIJK ANDERE INFORMATIE BEVATTEN DAN OP ONZE WEBSITE WORDT VERMELD. ZIE HET PRODUCTETIKET VOOR DE MEEST NAUWKEURIGE INFORMATIE.

13. Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS DHC AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE HOGER DAN HET BEDRAG DAT U AAN DHC HEEFT BETAALD VOOR HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN KWESTIE, ZELFS ALS DHC VOORAFGAAND DAARAAN IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZOWEL DOOR CONTRACTUELE HANDELINGEN, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE RECHTSGROND, VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET HET GEBRUIK, DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE SITE. DEZE BEPERKINGEN BLIJVEN VAN KRACHT IN HET GEVAL EEN BEPERKTE VERHAALMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

14. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen de partijen. Rubrieken die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld als referentie en definiëren of beperken de reikwijdte van het onderdeel op geen enkele wijze. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, zal een dergelijke bepaling worden herzien, maar uitsluitend voor zover nodig om de bepaling uitvoerbaar te maken, waarbij de andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Als DHC niet handelt ten aanzien van een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden door u of anderen, vormt dit geen ontheffing en beperking van de rechten van DHC ten aanzien van dergelijke of latere inbreuken. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en dienen te worden uitgelegd volgens de wetten van Frankrijk. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken.

© 2019 DHC UK Ltd. Alle rechten voorbehouden

De Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 9 januari 2019. Controleer onze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen.